Har I tænkt på, om det er muligt for jer, at frigøre kapital i forbindelse med optimering af jeres nuværende IT-installation? Kapital der kunne bruges til investering i yderligere ressourcer eller ganske enkelt som besparelser? Hvis I har tænkt tanken, men ikke er gået videre med ideen, så kan vi hjælpe med at lykkes.

Jones & Co er et firma som leverer ydelser i form af optimering og konsolidering af såvel server som storage infrastruktur. Disse optimeringer baseres udelukkende på IBM hardware, idet vores erfaring er, at vores kunder har opnået den bedste økonomi, performance og driftsstabilitet på denne platform.

Vi bygger primært vores cases op omkring økonomi, både mht. selve serverne og deres performance, men også på licenser og energiforbrug samt service.

I vore øjne skal investeringen i nyt IT-udstyr være selvfinansierende indenfor en periode på 2 – 2½ år.

Hermed lidt fakta :

* Omkostninger til maintenance kan pga. færre og nyere servere reduceres, hvorved ressourcer frigøres. Virtualisering betyder at den enkelte virksomhed kan arbejde med færre servere og få bedre performance (IBM virtualiserer i dag på intel, storage og power platforme).

* Teknologier som ”capacity on demand” og ”upgrade on demand” er teknologier som gør vækst lettere at håndtere.

* Software: færre kopier og færre cpu licenser er nødvendige. De fleste installationer er sådan licenseret, at der vil være en besparelse at opnå, ved at optimere serverstrukturen.

* Personaleressourcer frigøres, antallet af fysiske servere falder, bedre værktøjer til administration opnås og færre forskellige platforme reducerer samlet set omkostningerne. Derudover kan der lægges en bedre uddannelsesmæssig strategi.

* Færre mere energieffektive servere reducerer pladsforbruget, strømforbruget samt behovet for kølefaciliteter.

Samlet set er der mulighed for store besparelser og samtidig vil der opnås en mere effektiv IT-struktur, som sørger for at opgaver bliver løst hurtigere og mere effektivt.

Såfremt ovennævnte kunne have interesse, sætter vi gerne tid af til en indledende dialog omkring mulighederne for besparelser og optimering. Hvis vi på mødet i fællesskab finder frem til at dette kunne være interessant for jer, udarbejder vi gerne et oplæg baseret på jeres interesser.

Kontakt os venligst for at høre hvad vi kan gøre for præcis din virksomhed.